Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi w ramach konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych


Konsultowany projekt rozporządzenia LINK>>


 

RT 7/2014                                                                                                              

                                                                                                             Toruń, 13 czerwca 2014 r

Pani Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier
Minister Infrastruktury i Rozwoju

W związku z przedłożeniem do konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393) przedkładam w imieniu Stowarzyszenia Rowerowy Toruń uwagi odnośnie jego treści. Wprowadzenie proponowanych poniżej zmian do finalnej wersji rozporządzenia  pozwoli zarządcom dróg na jeszcze lepsze kształtowanie odpowiedniej infrastruktury rowerowej w Polsce.

 1. W projekcie zabrakło zapowiadanych wcześniej  nowych znaków drogowych, modyfikujących znak poziomy P-23 "rower" i określających miejsce i kierunek ruchu rowerzysty na jezdni tzw. "sierżantów". Nowelizacja nie zmienia odpowiednio znaczenia znaku P-23 "rower", a proponowane rozszerzenie znaczenia strzałek kierunkowych nie rozwiązuje większości zidentyfikowanych problemów. Projekt nie rozwiązuje m.in. problemu strzałek kierunkowych, które powinny oznaczać dopuszczone kierunki opuszczenia skrzyżowania przez wybrane pojazdy (nie tylko rowery). Konieczna jest zmiana § 91 rozporządzenia.
 2. Projekt nowelizacji nie przewiduje korekty znaczenia i zakresu obowiązywania znaków A-7 ("ustąp pierwszeństwa") i B-20 ("stop"). Powinny one jednoznacznie dotyczyć "najbliższej jezdni wraz z drogą lub drogami dla rowerów".
 3. Projekt powinien jednoznacznie dopuszczać kombinację znaków C-16/T-22 (droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów, z tabliczką T-22 w wersji z napisem "dopuszczone"), ponieważ jest to jedyny możliwy sposób oznakowania sytuacji, w której:
 • ruch rowerów jest dopuszczony wyłącznie w określonych godzinach lub dniach tygodnia;
 • ruch rowerów jest dopuszczony na chodniku zgodnie z zasadą opisaną w art. 33 ust. 5 pkt. 2 ustawy (chodnik o szer. min. 2,0 m i prędkość dopuszczalna na jezdni powyżej 50 km/godz.) ale dla kierunku przeciwnego, niż zwrócone są lica znaków drogowych określających prędkość na drodze;
 • jako rozwiązanie czasowe (do czasu budowy drogi dla rowerów), tymczasowe (remont) lub nadzwyczajne (zapewnienie legalnego ruchu rowerowego mimo nie spełniania warunków technicznych - np. na obiektach inżynierskich, tj. wiaduktach czy w tunelach);
 • jako rozwiązanie nadzwyczajne w sytuacji, w której dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy unikać przekraczania przez rowerzystów osi drogi (np. z dużym udziałem ruchu ciężkiego, dużymi natężeniami tego ruchu czy wysokimi prędkościami miarodajnymi) a nie istnieje możliwość budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów, np. brakuje miejsca. (§ 39 rozporządzenia).

Warto zauważyć, że taką kombinację znaków zastosowano jest już w wielu miejscach w Polsce i rozwiązanie to funkcjonuje bez problemu.

 1. Konieczna jest zmiana znaczenia linii segregacyjnych (P-2) oraz linii zatrzymań (P-12, P-13 i P-14) modyfikowanych znakiem poziomym P-23 "rower" i tworzących odpowiednio pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów. W przypadku linii P-2 należy w przypadku modyfikacji znakiem P-23 "rower" dopuścić jej przekraczanie rowerem. Dzięki temu rozporządzenie będzie zgodne z ustawą: rowerzysta na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ma obowiązek korzystania z pasa ruchu dla rowerów - ale jeśli włączy się do ruchu np. między skrzyżowaniami, to ten obowiązek jest sprzeczny z zakazem przekraczania linii P-2 wyznaczającej ten pas. W przypadku linii zatrzymań należy jasno zapisać, że linia modyfikowana znakiem P-23 "rower" służy do zatrzymania rowerów i to niezależnie od znaku A-7 czy B-20 (w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne ze śluzy), a linia zatrzymań położona dalej od skrzyżowania może być przekraczana przez rowery, zatrzymujące się w śluzie przed linią zatrzymań modyfikowaną znakiem P-23 "rower". Do wyznaczania śluz (różnego typu) służyć powinny linie zatrzymań P-12, P-13 i P-14 a nie, jak przewiduje obecnie projekt nowelizacji - tylko linia P-14. Przedstawiony w projekcie nowelizacji zapis może znacznie ograniczyć możliwość stosowania śluz. (§ 86 i § 89 rozporządzenia).
 2. Proponowany nowy trójkomorowy sygnalizator S-1a (ogólny) jest krokiem w słusznym kierunku, ale brak w propozycji nowelizacji sygnalizatora kierunkowego dla rowerzystów (rowerowy odpowiednik sygnalizatora kierunkowego S-3) spowoduje niemożność stosowania nowych sygnalizatorów dla rowerzystów na skrzyżowaniach, na których pozostałe strumienie pojazdów są kierowane sygnalizatorami kierunkowymi. Dlatego proponuje się powrót do projektu przedstawionego przez stowarzyszenie Miasta Dla Rowerów, w którym przewiduje się sygnalizatory rowerowe trojkomorowe z dodatkową, czwartą komorą nadającą stale sygnał w kształcie roweru barwy białej na okrągłym tle niebieskim. Wówczas podstawowe komory tego sygnalizatora będą mogły być analogiczne do komór sygnalizatorów S-1 i S-3. (§ 95 lub nowy § 95a). Propozycja zmian przedstawiona przez stowarzyszenie Miasta Dla Rowerów znajduje się pod adresem: http://www.miastadlarowerow.pl/imgekoprojekty/files/znaki_sygnaly_2013.pdf.
 3. Wskazane jest doprecyzowanie znaczenia znaku łączonego C-13/C-16. Znak z kreską poziomą powinien oznaczać drogę dla rowerów i pieszych, zaś znak z kreską pionową musi oznaczać drogę dla rowerów położoną obok drogi dla pieszych, odpowiednio do położenia symboli na znaku. Jest to ważne, ponieważ ustawa Prawo o Ruchu Drogowym określa w art. 33 ust. 1 zasady ruchu na drodze dla rowerów i pieszych  inne (rowerzysta musi ustępować miejsca pieszym) niż w przypadku drogi dla rowerów (art. 11 ust. 4 - pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, musi ustępować miejsca rowerowi). Rozporządzenie musi być zgodne z ustawą. Obecne zapisy rozporządzenia są błędne. (§ 40 rozporządzenia).
 4. Warto jednoznacznie określić zakres obowiązywania znaku C-13: do najbliższego skrzyżowania lub zjazdu publicznego i rozszerzyć (w stosunku do stanu obecnego i proponowanych w projekcie nowelizacji zmian) katalog znaków odwołujących znak C-13 (nie tylko C-13a czy C-13/C-16, ale także B-1, C-16/T-22 czy D-40).

Liczę na rzetelne przeanalizowanie powyższych uwag i mam nadzieję, że zmiana treści przedmiotowego rozporządzenia uwzględniająca ww. propozycje będzie miała miejsce jeszcze w roku bieżącym.

 

Z poważaniem

Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruńwyedytowano: 2014-06-13 18:54
aktywne od dnia: 2014-06-13 18:02
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook