Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie odrzucenia propozycji do budżetu partycypacyjnego pn. „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego” + pismo II + ODPOWIEDŹ + pismo III + ODPOWIEDŹ

RT 1/2014                                                                                                                

Toruń, 23 stycznia 2014 r


Pan Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia


dot. wniosku złożonego do budżetu partycypacyjnego pn. „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego”.


W dniu 16 grudnia 2013 roku w imieniu Stowarzyszenia Rowerowy Toruń złożyłam wniosek do budżetu partycypacyjnego na rok 2014 pn. „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego”. Wniosek nie został poddany pod głosowanie z przyczyny cyt.: „Wartość zadania przekracza limit środków przewidzianych na pulę ogólnomiejską.” Wpisany na urzędowej liście odrzuconych projektów szacowany koszt realizacji zaproponowanego przeze mnie zadania wynosi
2 500 000 złotych.

W związku z tym, że na złożonym przeze mnie wniosku widnieje kwota 600 000 złotych, gdyż na tyle projekt został szacunkowo wyceniony, proszę o informację na jakiej podstawie kwota została przeszło 4-krotnie zawyżona i tym samym ze względów formalnych wniosek został odrzucony.

  1. Proszę o informację na jakiej podstawie zmieniono szacunkową kwotę realizacji zadania w złożonym przeze mnie wniosku. Proszę o udostępnienie zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wszystkich protokołów dotyczących tej decyzji wraz z danymi dotyczącymi  podstawy takiej wyceny.
  2. Proszę także o informację dlaczego zgodnie z § 12. 1. Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Toruniu nie zostałam „niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji”.

Chciałabym zauważyć, że taki sposób weryfikacji składanych do budżetu partycypacyjnego propozycji godzi w całą jego ideę. Bez mojej wiedzy zmodyfikowany został złożony przeze mnie wniosek, który został podpisany także przez 17 mieszkanek i mieszkańców Torunia. Rodzi to szereg wątpliwości  i wypacza podstawowe zasady budżetu partycypacyjnego w którym to mieszkańcy winni mieć decydującą rolę przy proponowaniu wniosków.

W trakcie naszej wieloletniej działalności docierało do nas wiele głosów od mieszkańców Torunia w sprawie konieczności poprawy stanu nawierzchni ulicy Barbarka. Poprzez niezrozumiałą dla mnie zmianę szacunkowej kwoty przeznaczonej na realizację zadania mieszkańcy Torunia nie będą mieli możliwości zagłosowania na projekt modernizacji tej drogi w ramach budżetu partycypacyjnego.

 Mam nadzieję, że poruszone wyżej wątpliwości zostaną wyjaśnione, a stosowne dokumenty udostępnione dla dobra słusznej idei jaką bez wątpienia jest budżet partycypacyjny.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

 

 

Załącznik:
skan projektu>> złożonego w dniu 16 grudnia 2013 r

Do wiadomości:
Radni Miasta Torunia
a/a


 

RT 3/2014

Toruń, 25 lutego 2014 r


Pan Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia


Proszę o udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2014 r dot. wniosku złożonego do budżetu partycypacyjnego pn. „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego”.

W związku z ustawowym niedotrzymaniem terminu odpowiedzi na pismo złożone w dniu 23 stycznia br. proszę o niezwłoczną odpowiedź.


Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

 

Załącznik:
kopia pisma z dnia 23 stycznia 2014 r

Do wiadomości:
Radni Miasta Torunia
 


ODPOWIEDŹ


 

WKSiI.1431.2.2014

Toruń, 4 marca 2014 r.

Pani

Joanna JAROSZYŃSKA

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Szanowna Pani.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2014 r., a także w nawiązaniu do pisma z dnia 23 stycznia br. w sprawie wniosku złożonego do budżetu partycypacyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego” informuję, że:

1. Regulamin budżetu partycypacyjnego w Toruniu (uchwała Rady Miasta Torunia nr 655/2013 z 21.11.2013 r.) dopuszcza dokonywanie zmian szacunkowych kosztów realizacji projektów zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego. Kwota, o której mowa, została więc zmieniona na podstawie zapisów regulaminu. W przypadku omawianego projektu koszty zostały oszacowane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, na podstawie doświadczenia związanego z realizacją przedsięwzięć o podobnym charakterze.

2. Ze względu na napięty terminarz działań związanych z procedurą budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2014, a co za tym idzie krótki czas przyznany na weryfikację wniosków, działania w tym zakresie były prowadzone w trybie narad roboczych, a dokumentami powstałymi w wyniku tych narad są: końcowe zestawienie projektów poddanych pod głosowanie oraz lista projektów niepoddanych pod głosowanie, wraz z uzasadnieniem. Obydwa dokumenty są dostępne do pobrania na miejskich stronach internetowych, pod adresami:

3. Regulamin budżetu partycypacyjnego rzeczywiście przewiduje mechanizm kontaktowania się z autorem projektu we wskazywanym przez Panią przypadku, do czego nie doszło. Należy jednak zauważyć, że ze względu na charakter projektu, w którym mamy do czynienia z inwestycją liniową, bez możliwości etapowania, a co za tym idzie brakiem możliwości ograniczenia zakresu koniecznych prac, kwestia przekroczenia dostępnej puli środków nie zostałby rozwiązana. Ze względu na ten fakt odstąpiono od kontaktu z wnioskodawcą.

Dziękuję Pani za zwrócenie uwagi na problemy związane ze złożonym przez Panią wnioskiem. Jest to dla mnie cenny materiał, który zostanie uwzględniony przy prowadzeniu kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego, a także przy wprowadzaniu działań doskonalących - zarówno w zakresie jakości samych przepisów lokalnych dotyczących budżetu, jak i sposobu ich realizacji.

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

Paweł Piotrowicz

 


KOLEJNE PISMO sRT


RT 4/2014

Toruń, 28 marca 2014 r

Pan Paweł Piotrowicz
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 4 marca br. odnośnie odrzucenia wniosku do budżetu partycypacyjnego pn. „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego” proszę ponownie o udzielenie informacji w powyższej sprawie.

Informacje zawarte w piśmie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji nie są odpowiedzią na pismo złożone w dniu 23 stycznia br.

  1. Proszę o udzielenie informacji dotyczącej kosztów przedsięwzięć o podobnym charakterze na podstawie których oszacowali Państwo koszt projektu i zawyżyli kwotę z 600 000 złotych do 2 500 000 złotych. Proszę o szczegółowe informacje jakie to były przedsięwzięcia i jaki miały zakres rzeczowy oraz na jaką kwotę opiewały kosztorysy dla tych zadań.
  2. Proszę o udostępnienie dokumentów z narad roboczych dotyczących wniosku „Przebudowa ul. Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego”. Końcowe zestawienie projektów poddanych pod głosowanie oraz lista projektów niepoddanych pod głosowanie wraz z uzasadnieniem – nie stanowi odpowiedzi na pytanie na jakiej podstawie kwota projektu została zawyżona.
  3. Niepoinformowanie wnioskodawcy o wprowadzonych zmianach w złożonym wniosku przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji jest moim zdaniem złamaniem ważnych zasad regulaminu budżetu partycypacyjnego. Proszę w regulaminie budżetu partycypacyjnego wskazać zapis, który pozwala odstąpić od poinformowania wnioskującego o zmianach dokonanych w projekcie ze względu na liniowy charakter projektu, jego etapowanie, czy zakres prac.

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 


ODPOWIEDŹ


Toruń, 9 kwietnia 2014 r.

WKSiI.1431.2.2014

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pismo z 28 marca 2014 r., w sprawie wniosku złożonego do budżetu partycypacyjnego pod nazwą: "Przebudowa ulicy Barbarka w Toruniu na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego" informuję, że:

1. Nie posiadam dodatkowych danych związanych ze sposobem szacoweania kosztów zadania będącego przedmiotem Pani zainteresowania. Zgodnie z wcześniej przekazaną infromacją, koszty zostały oszacowane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

2. Potwierdzam informację przekazaną w poprzednim piśmie, że dokumentami powstałymi w wyniku narad roboczych są : końcowe zestawienie projektów poddanych pod głosowanie oraz lista projektów nie poddanych pod głosowanie, wraz z uzasadnienem. Obydwa dokuemnty są dostępne do pobrania na miejskich stronach internetowych:

3. Jak przyznałem w poprzednim piśmie, rzeczywiście nie doszło do przewidzianego regulaminiem budżetu partycypacyjnego kontaktu z autorem wniosku. Ta niezgodność wskazana przez Panią została zauważona, w efekcie czego wprowadzono działania doskonalące, dzięki którym, mam nadzieję, podobne sytuacje nie będą się powtarzać w przyszłości.

 

z poważaniem

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT

Paweł Piotrowicz

 wyedytowano: 2014-06-13 17:43
aktywne od dnia: 2014-01-23 21:59
drukuj  
Komentarze użytkowników (11)
Paulina Jakubanis, 2014-01-24 12:52:53
Ciekawe jak się wytłumaczą?  ;)
malgosia, 2014-01-24 14:11:43
No właśnie, ciekawe... I czy inne projekty też sobie komisja modyfikowała jak wygodnie.
Zosia, 2014-01-24 14:17:55
wytłumaczą się na okrągło  ,że wg ich szacunków koszty wyniosłyby tyle   :(
A termin mija i zwolennicy hardcoru mogą zacierać ręce
julo, 2014-01-25 11:11:00
"małgosiu" podziwiam Twoją delikatność i dyplomatyczne podejście do tego, co zrobiono z wnioskiem SRT. Fałszerstwo nazwać "modyfikacją" - dobre!!!
julo, 2014-01-29 10:03:15
"Mieszkańcy mają tylko zgłosić pomysł, a resztą zajmują się już urzędnicy" - cytat z wywiadu NOWOŚCI z p.Prezydentem Zaleskim. No i się zajęli!
julo, 2014-02-01 12:47:35
Ciekawostka z budżetu partycypacyjnego za GW."Wśród projektów dla całego Torunia (...) budowa hali z dwoma torami lodowymi do curlingu 1.35 mln zł". No cóż, hala do dyscypliny dla ilu? 40, 100, może 200 mieszkańców miasta za 1.35 mln idzie pod głosowanie, nasz wniosek za 600 tys, czyli 2.5 mln musiał zniknąć. Co na to pan prezydent?
julo, 2014-02-24 12:41:39
Minął miesiąc od złożenia pisma. I jak tam, odpowiedź już przyszła?
asiao-o, 2014-02-26 01:04:26
25 lutego trzeba było złożyć pismo przypominające o braku odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia. jak widać ustawowe terminy odpowiadania na pisma nie obowiązują w toruńskim urzędzie  :(
Zosia, 2014-03-01 13:41:24
Ja też jestem ciekawa odpowiedzi  ,bo juz są ulotki o budżecie partycypacyjnym na 2015 rok-wnioski do 31 marca termin.
Ciekawe czy do tego czasu odpowiedzą na pismo SRT
marcin34, 2014-03-27 23:55:21
jest odpowiedź?
Zosia, 2014-04-04 13:50:24
Odpowiedź jest  ,ale taka jakby jej nie było.Poza tym  ,skoro uznali  ,że całość kosztowałaby 2,5 mln, to pomijając kwestię skąd ta kwota  ,można remontować tę drogę etapami za mniejsze pieniądze.Odpowiedź  ,ze jest za mało czasu na opiniowanie jest śmieszna  ,bo sami ustalili takie terminy-jeżeli to za mało czasu to niech opiniowanie trwa dłużej  ,ale zgodnie z ustalonymi regułami.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook