Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 27/2013

Toruń, 31 października 2013 r

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 77.19–U(k) 1, 77.19–U(k) 2 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:

W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


ODPOWIEDŹ


Toruń, 13 listopada 2013r.

MPU-77.19-u4/2013

 

Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

INFORMACJA

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka-Lipnowska", dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu


W nawiązaniu do uwagi złożonej do ww. projektu planu, zawartej w piśmie z dnia 31.10.2013r. (data wpływu 04.11.2013r.) informuję, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w dniu 6 listopada br. uwaga została rozpatrzona przez Prezydenta Miasta Torunia - uwaga nie została uwzględniona.

Uzasadnienie:

Tereny przeznaczone pod usługi komercyjne - 77.19-U(k) 1 i 77.19-U(k) 2 w przeważającej części stanowią własność prywatną. Ustalenie wskaźników przedstawionych w ww. piśmie stanowiłoby znaczącą ingerencję w prawo własności. Ponadto w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" (dokumencie wiążącym przy sporządzaniu planów miejscowych), nie przewidziano ustalania precyzyjnych wskaźników dla rowerowych miejsc postojowych.
W przypadku wielu obiektów oraz terenów, ustawiane są stojaki dla rowerów, pomimo braku stosownych ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Również w przypadku terenów usługowych przy ul. Łódzkiej i Lipnowskiej będzie możliwa realizacja miejsc postojowych dla rowerów.

 

Z poważaniem
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu
Mgr inż. Arch. Anna Stasiak


Otrzymują:
1. a/aCW
2. Adresatwyedytowano: 2013-11-25 22:04
aktywne od dnia: 2013-11-11 19:45
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook