Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo do marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie terminu konsultacji społecznych dla RPO województwa kuj-pom na lata 2014-2020 + ODPOWIEDŹ

RT 23/2013

Toruń, 30 października 2013 r.

 

Pan Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Proszę o informację, w jakim terminie będzie można brać udział w ogólnodostępnych konsultacjach założeń dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20.
Jednocześnie proszę o pisemną informację czy i jaką kwotę przeznaczono na wspieranie rozwoju infrastruktury rowerowej w regionie w ramach planowanego RPO.

 


Z poważaniem

Paweł Wiśniewski

 


Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a
 


ODPOWIEDŻ


Toruń, dnia 15 listopada 2013 r.


FU-II-P.410.3.132.2013


Pan
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2013 r. dotyczące możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO) oraz zakresu wsparcia infrastruktury rowerowej w ramach tegoż Programu uprzejmie informuję, co następuje.

Konsultacje społeczne wersji drugiej projektu K-P RPO już trwają. Rozpoczęły się w dniu 7 listopada i potrwają do dnia 11 grudnia 2013 r. Informacje o sposobie prowadzenia konsultacji oraz terminach poszczególnych spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.moiregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny - Konsultacje społeczne. Zachęcamy w związku z tym do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach i zgłaszania ewentualnych uwag do projektu Programu.

W odniesieniu do kwestii proponowanego w ramach K-P RPO wsparcia infrastruktury rowerowej informuję, że nie przewiduje się wyodrębnienia wsparcia dla tejże infrastruktury. Infrastruktura rowerowa możliwa jest jednakże do wsparcia w rainach poszczególnych osi priorytetowych Programu, b ile przyczyniać się będzie do osiągnięcia celów danej osi. W szczególności zaś wsparcie przedmiotowej infrastruktury przewiduje się w następujących obszarach:

1. Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku - w osi tej możliwe będzie sfinansowanie małej infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków rowerowych i stanowisk dla rowerów.

2. Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna - w osi tej znaczące wsparcie zostanie skierowane na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W ramach tej osi poszczególne obszary powinny realizować swoje plany gospodarki niskoemisyjnej mające m.in. na celu ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego na rzecz innych rodzajów transportu. Tak więc, zgodnie z ideą wsparcia tego typu działań, na rozwój infrastruktury rowerowej i wzrost znaczenia tego rodzaju transportu powinno zostać przeznaczone znaczące wsparcie. Trzeba pamiętać, że głównym celem wsparcia infrastruktury rowerowej nie powinien być cel rekreacyjny, lecz wzrost znaczenia tego rodzaju transportu w transporcie ogólnym.
W ramach osi priorytetowej 12., podobnie jak w osi priorytetowej 6., możliwe będzie również sfinansowanie małej infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków rowerowych i stanowisk dla rowerów.

3. Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu - wsparcie tutaj zostanie skierowane na realizację dróg, a w szczególności dróg wojewódzkich. Inwestycje dotyczące infrastruktury rowerowej będą w tym przypadku możliwe do realizacji w ciągu tych dróg.

Opisywane powyżej wsparcie w ramach osi priorytetowej 12. realizowane będzie w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i będzie musiało wynikać ze stworzonych dla poszczególnych obszarów strategii rozwoju (które z kolei powinny uwzględniać utworzone/tworzone plany gospodarki niskoemisyjnej). Strategie te zostaną stworzone w porozumieniu przez istniejące na danym obszarze jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia ww. strategii i planów w celu właściwego uwzględnienia w nich kwestii transportu rowerowego.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Barbara Jesionowska


 wyedytowano: 2014-03-01 19:55
aktywne od dnia: 2013-11-03 00:22
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
pawel, 2013-11-06 22:23:55
jest info w temacie, niestety nie udostępniono jeszcze materiałów do konsultacji: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25521&Itemid=1
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook