Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 17 czerwca 2019
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Aktualności

2013-10-08 Inwestycje rowerowe realizowane przez toruńskie Starostwo Powiatowe – podsumowanie na półmetku prac

Od 2008 roku realizowany jest przez toruńskie Starostwo Powiatowe projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” współfinansowany ze środków pochodzących z RPO województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu mają powstać 3 odcinki tras rowerowych: Toruń-Unisław, Toruń-Osiek oraz Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do Kamionek. Droga rowerowa do Unisławia została oficjalnie otwarta 26 września br., droga rowerowa do Osieka jest aktualnie budowana natomiast w najbliższym czasie ma zostać ponownie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi rowerowej do Chełmży i Kamionek.

Pomimo tego, że SRT starało się składać uwagi na etapie tworzenia  projektów dla tras rowerowych, nasze uwagi nie zostały w większości uwzględnione. Efektem tego są poważne błędy, które w mniejszym bądź większym stopniu zawierają dokumentacje projektowe dla poszczególnych odcinków. Już teraz można wskazać w terenie dowody na słuszność przedstawianych przez nas uwag. Szkoda, że ze strony urzędowej (a szczególnie ze strony Powiatowego Zarządu Dróg) w odpowiednim momencie zabrakło chęci współpracy. Poniżej podsumowanie prowadzonych prac na tle działań SRT w tym temacie.

1. Droga rowerowa Toruń-Unisław.
Najlepsza z realizowanych inwestycji pod względem jakości i ze względu na jej przebieg po zamkniętej trasie kolejowej Toruń-Unisław. Asfaltowa droga rowerowa o szerokości 2,5 metra prowadzi od granicy Torunia przy Szosie Chełmińskiej do DW 551 i kończy się niecałe 2 kilometry przed Unisławiem. W przyszłości ma zostać połączona ze ścieżką planowaną wzdłuż drogi wojewódzkiej, którą dojedziemy do Ostromecka, a dalej szlakiem w kierunku Bydgoszczy do mostu w Fordonie.

Niestety droga rowerowa ma poważne wady w oznakowaniu w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi. Zastosowane w kilku miejscach rozwiązanie w postaci przejścia dla pieszych nie tylko zmusza rowerzystę do prowadzenia roweru po pasach, ale także wprowadza w błąd kierowców samochodów, którzy widząc oznakowanie pionowe i poziome spodziewają się pieszego, a nie rowerzysty.
Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości wprowadzone zostaną pozytywne zmiany w zakresie oznakowania trasy. Problem był sygnalizowany podczas sierpniowej Masy Krytycznej, która przejechała pod hasłem „Nie dla rowerowych bubli w regionie”, a także w pismach i rozmowach ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg LINK>>. Wprawdzie początkowo ze strony urzędowej nie było mowy o zmianach w oznakowaniu LINK>> jednak ostatnio można było usłyszeć deklaracje ze strony Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka o chęci podjęcia rozmów w tym temacie LINK>> LINK>>. Czekamy więc na konkretne działania oraz służymy radą w temacie.

Dodatkowo trasa powinna zostać wyposażona w miejsca do odpoczynku, oznakowanie kierunkowe dedykowane rowerzystom, a także w kilka istotnych elementów bezpieczeństwa jak choćby barierki na wysokości wiaduktu kolejowego w okolicy Przeczna.
Pomimo istotnych usterek oceniamy wybudowaną drogę rowerową może nieco na wyrost, ale i dla zachęty na 5-.

Więcej informacji o drodze rowerowej Toruń-Unisław na stowarzyszeniowym forum LINK>>.

2. Droga rowerowa Toruń - Osiek
Trasa jest w trakcie realizacji, duża jej cześć winna zostać ukończona jeszcze w tym roku. Sama idea powstania tej drogi rowerowej jest bardzo dobra, gdyż prowadzić ma ona wprost nad popularne jezioro w Osieku oraz przebiegać w pobliżu Dzikowa, gdzie znajduje się kolejne jezioro.

Niestety projekt, wedle którego realizowana jest inwestycja, a który został opracowany przez Fundację Rozwój UTP z Bydgoszczy posiada istotne błędy, które były sygnalizowane m.in. w piśmie LINK>> Oto najpoważniejsze zastrzeżenia w punktach:

  1. Nawierzchnia drogi rowerowej na terenach leśnych. Zaprojektowana nawierzchnia klińcowa jest nietrwała i łatwo ulega zniszczeniu. Można się o tym przekonać korzystając z wybudowanego odcinka trasy. Nawierzchnia jest zniszczona najprawdopodobniej przez kopyta konia (regularne dziury o głębokości do 2-3 cm), a także przez spływającą wodę oraz na skrzyżowaniach z drogami leśnymi. Dodatkowo jest nierówna i stwarza duże opory toczenia w porównaniu z asfaltową jezdnią przebiegającą obok. Pomimo tego, że została wykonana zaledwie kilka miesięcy temu powinna już teraz zostać poddana renowacji. Tymczasem porządnie zaprojektowana i wybudowana droga rowerowa winna służyć użytkownikom przez wiele lat bez konieczności napraw.
  2. Przebieg drogi rowerowej w Złotorii szczególnie w obrębie skrzyżowania ulicy Toruńskiej z DW 654. Początkowy fragment drogi rowerowej zaprojektowany w pobliżu drewnianego mostku na Drwęcy ma szerokość niezgodną z przepisami (1,5 metra) oraz zmusza rowerzystę do dwukrotnej zmiany stron w obrębie skrzyżowania. Jest to poważny błąd projektowy, który sygnalizowany był przez nas wielokrotnie i który można było rozwiązać zdecydowanie lepiej na etapie projektu. Dodatkowo droga rowerowa przebiega tuż przy płotach posesji, co mocno ogranicza widoczność rowerzysty i zmniejsza jego bezpieczeństwo.
  3. Nieodpowiednia szerokość i geometria drogi rowerowej. Projekt zakładał szerokość dwukierunkowej drogi rowerowej 1.84 metra plus obrzeża. Na etapie wykonawstwa uwzględniono jednak nasze uwagi i prawie wszędzie poszerzono ścieżkę do minimalnej wartości określonej w przepisach czyli 2 metry plus obrzeża. Projektanci wrysowali także łuki o zbyt małych wartościach promienia oraz zbędne odgięcia w przebiegu ścieżki przy skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi, co na etapie wykonawstwa nie zostało w wielu miejscach poprawione.
  4. Projekt organizacji ruchu zawiera błędy: pasy dla pieszych zamiast przejazdów rowerowych, znaki drogowe w skrajni, brak tablic informacyjnych dla rowerzystów.
  5. Projekt nie uwzględniał miejsc postojowych dla rowerzystów, a także miejsc parkingowych dla rowerów w pobliżu jeziora w Osieku natomiast zakładał budowę drogi dojazdowej dla samochodów do parkingu przy jeziorze.

Wprawdzie na tym etapie realizacji prac nie można już uwzględnić wszystkich wymaganych korekt (np. zmiany technologii nawierzchni ścieżki na terenie leśnym), ale niektóre zmiany należy bezwzględnie wprowadzić. Szczególnie istotny jest opracowywany (?) nowy projekt organizacji ruchu dla  drogi rowerowej, którego do dnia dzisiejszego, pomimo pisemnych zapewnień z dnia 12 kwietnia 2013 r. (!) nie dostaliśmy do wglądu LINK>>. Liczymy na szybkie przekazania projektu i mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wnosić do niego kolejnych istotnych uwag.

Więcej informacji o drodze rowerowej Toruń-Osiek na stowarzyszeniowym forum LINK>>.

3. Droga rowerowa Toruń-Chłemża z odgałęzieniem do Kamionek.
Najdłuższy odcinek drogi rowerowej planowany do wybudowania i zawierający najwięcej poważnych błędów w projekcie. Błędy są tak duże, że konieczne będzie powtórne rozpisanie przetargu na wyłonienie wykonawcy trasy. Pisaliśmy o tym w piśmie z dnia 12 sierpnia 2013 r. LINK>>. Mamy nadzieje, że do momentu ogłoszenia nowego przetargu wprowadzonych zostanie do dokumentacji wiele istotnych zmian choć nie będzie to proste.

Oto najważniejsze uwagi:

  1. Projekt zawiera te same błędy jak Toruń-Osiek z tym że w większej skali: nieodpowiednia konstrukcja nawierzchni ścieżki na poszczególnych fragmentach (klińcowa na terenie leśnym, kostka betonowa na terenie Chełmży), nieodpowiednia geometria drogi rowerowej, zbyt wąskie fragmenty drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego, brak odcinków drogi rowerowej na fragmentach objętych opracowaniem, błędy w projekcie organizacji ruchu (złe oznakowanie, znaki drogowe w skrajni ścieżki). Droga rowerowa wytoczona została obok tras o niewielkim natężeniu ruchu przez co sens jej budowania na długich odcinkach wydaje się być niewielki.
  2. Projekt organizacji ruchu zawiera znaki B-9 zakaz jazdy rowerem po jezdni. Nie dość że projektant zaproponował rozwiązania niezgodne z przepisami to jeszcze bezwzględnie nakazuje rowerzystom korzystanie z infrastruktury rowerowej o parametrach chodnika. Jest to dyskryminacja rowerzystów w ruchu drogowym, a nie zwiększanie ich bezpieczeństwa. Kształt projektu drogi rowerowej do Chełmży pokazuje, że głównym celem jego realizacji było wyeliminowanie rowerzystów z jezdni, co miałoby przynieść korzyści głównie kierowcom samochodów poprzez zapewnienie im możliwości szybszej jazdy.

Listę koniecznych do wprowadzenia uwag w projekcie Toruń-Chełmża przesłaliśmy do Starostwa drogą oficjalną, czekamy na wprowadzenie konkretnych zmian oraz na dokumentację do zaopiniowania. Odniesiemy się wtedy ponownie do całości projektu.

Ze względu na bardzo dużą złożoność tematu budowy dróg rowerowych przez Starostwo Powiatowe powyższy artykuł nie wyczerpuje wszystkich uwag jakie SRT  przedłożyło inwestorowi do tej pory. Mamy nadzieje, że zgodnie ze składanymi w ostatnim czasie deklaracjami odnośnie chęci polepszenia parametrów budowanych tras i usunięcia oczywistych błędów projektowych toruńskie Starostwo Powiatowe podejmie działania, aby funkcjonalność powstających tras dla rowerzystów była jak najlepsza. Postępom prac oczywiście na bieżąco będziemy się przyglądać.

Liczymy także, że doświadczenie z realizacji tego projektu bezpośrednio przedłoży się na jakość budowanych w przyszłości tras rowerowych w naszym regionie.wyedytowano: 2013-10-14 19:51
aktywne od dnia: 2013-10-08 22:44
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
WOJT, 2013-10-19 19:31:47
Rzeczywiście sama idea realizowania tras jak najbardziej dobra bo łączy Toruń drogami rowerowymi z okolicznymi miejscowościami. W Gdańsku takiego programu nie ma a szkoda. U nas z Gdańska ciągiem nie przerwanych dróg rowerowych można pojechać tylko do Sopotu. a przydało by się więcej takich tras np. w kierunku Kaszub  , Żuław  , czy Wyspy Sobieszewskiej. Choć Gdańsk ma największą w Polsce sieć dróg rowerowych to nie ma ich na trasach wylotowych  , a to jest problem dla rowerzystów chcących wybrać się gdzieś poza miasto. Dlatego Toruński program choć z błędami jest bardzo dobry. Oby tylko te drogi były połączone z miejską siecią dróg rowerowych
julo, 2013-10-19 22:18:31
do WOJTa. Tak. Drogi rowerowe budowane w ramach wspomnianego programu są powiązane z drogami miejskimi. Droga do Unisławia jest przedłużeniem ddr wzdłuż Szosy Chełmińskiej (w przyszłości będzie dowiązana do Centrum), ddr do Osieka jest kontynuacją ddr z ul.Na Przełaj i ddr w dzielnicy Na Skarpie i Rubinkowo, a te mają kontynuacje w kierunku Centrum. Co do projektowanej ddr w kierunku Chełmży to jest planowane powiązanie z istniejącą ddr przy ul. Grudziądzkiej, która ma być przedłużona do granicy miasta.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2018 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2019-01-28 23:29

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook