Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w Toruniu

RT 8/12

Toruń, 04.04.2012 r.

Pani
Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w Toruniu.


1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 56.04-U1 do 56.04-U6, 56.04-U7, 56.04-U8, 56.04-U9; 56.04-US1 i 56.04-US2, 56.04-UZ, 56.04-U/ZP1, 56.04-U/ZP2, 56.04-U/ZP3 prosimy o uzupełnienie wytycznych odnośnie parkingów rowerowych i wprowadzenie zapisów nakazujących usytuowanie stojaków rowerowych (zalecany typ „odwrócone U”), przechowalni i wiat rowerowych oraz o doprecyzowanie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu.

Uzasadnienie:
Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że zapis o treści „obowiązek realizacji miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)” jest nieprecyzyjny i może nie przynieść zamierzonych rezultatów. Warto zaznaczyć, że stworzenie miejsc parkingowych dla 10 rowerów wymaga przestrzeni jak dla 1 samochodu osobowego (montaż 5 bezpiecznych stojaków rowerowych) i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Ponadto warto rozszerzyć zapisy planu o konieczność bądź zalecenie zapewnienia zadaszonych miejsc parkingowych dla rowerów.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 56.04-MW prosimy o  wprowadzenie zapisów nakazujących zapewnienie przechowalni i/lub wiat rowerowych oraz o doprecyzowanie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu.

Uzasadnienie:
Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów w obrębie zabudowy wielorodzinnej spowoduje, że przechowywanie rowerów w miejscu zamieszkania nie powinno stwarzać problemów. Parkingi rowerowe mogą być realizowane w różnej formie np. stojaki rowerowe na parkingu podziemnym, wiaty rowerowe, przechowalnie itp.

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 56.04-KD(GP) prosimy o wprowadzenie do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz kształtowana terenu zapisu - obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej zamiast ścieżki rowerowe.

Uzasadnienie:
Pojęcie infrastruktura rowerowa jest pojęciem szerszym niż ścieżki rowerowe i daje więcej możliwości przy projektowaniu udogodnień dla ruchu rowerowego.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 56.04-KD(Z)1 i 56.04-KD(Z)2 prosimy o wprowadzenie do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz kształtowana terenu zapisu obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej zamiast obowiązek realizacji drogi rowerowej.

Uzasadnienie:
Pojęcie infrastruktura rowerowa jest pojęciem szerszym niż droga rowerowa i daje większe możliwości przy sporządzaniu odpowiednich projektów branżowych.


5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 56.04 – Kx1 do 56.04 – Kx20 prosimy o określenie przeznaczenia podstawowego jako ciągu pieszo-rowerowego ogólnodostępnego (jest ciąg pieszy ogólnodostępny).

Uzasadnienie:
Wszystkie ciągi określone w planie jako ciągi piesze wykorzystywane są także przez rowerzystów. W związku z tym proponowana zmiana usankcjonuje stan obecny. Należy zaznaczyć, że ciągi komunikacyjne oznaczone na rysunku planu symbolami od 56.04 – Kx1 do 56.04 – Kx20 pełnią dla transportu rowerowego funkcje czysto komunikacyjne (głównie jako dojazd do budynków Uniwersytetu), a także rekreacyjne (trasa z zachodnich części Torunia na Barbarkę)

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

Załącznik:
Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.

 

 wyedytowano: 2012-04-12 00:19
aktywne od dnia: 2012-04-12 00:09
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook