Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 18 sierpnia 2019
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Aktualności

2012-02-26 Wątek rowerowy w raportach przygotowanych w ramach konsultacji społecznych: „Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego” i projektu Restart dotyczącego Starego Miasta

Pod koniec 2011 roku opublikowane zostały dwa raporty dotyczące przestrzeni Starego Miasta. Pierwszy z nich to raport z konsultacji społecznych „Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego” opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Torunia, a drugi to przygotowane w ramach projektu Restart>> „Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta”.
Opinie do obu raportów zbierane były wśród wszystkich osób zainteresowanych przyszłością Bulwaru Filadelfijskiego oraz rewitalizacją Starego Miasta. W obu raportach pojawiły się zagadnienia związane m.in. z transportem rowerowym. Widać, że mieszkańcy Torunia dostrzegają korzyści płynące z poruszania się rowerem po mieście i nie zawsze najbardziej zależy im na szerokich drogach dla samochodów. Przytaczamy wybrane treści z obu publikacji dotyczące komunikacji w mieście, głównie związane z transportem rowerowym.


Raport z konsultacji społecznych „Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego” (pełna treść raportu TUTAJ>>)

W odpowiedzi na pytanie co najbardziej przeszkadza na Bulwarze Filadelfijskim na trzecim miejscu znalazły się problemy komunikacyjne oraz złe rozwiązania dotyczące komunikacji rowerowej. Zbyt duży ruch samochodowy wskazywany był jako spore utrudnienie w komfortowym i bezpiecznym korzystaniu z terenów nadwiślańskich. Część osób proponowała całkowite zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego dla ruchu, inni proponowali jedynie ograniczyć ruch samochodowy, wprowadzić np. ruch jednokierunkowy jednocześnie z elementami uspokojenia ruchu, natomiast z drugiego pasa utworzyć parking. Uczestnicy badania ankietowego wskazywali także, którą z zaproponowanych w ankiecie opcji rozwiązania komunikacyjnego uważają za najlepszą: 60% wskazało na „utrzymanie ulicy przy jednoczesnym ograniczeniu komunikacji samochodowej poprzez wprowadzenie rozwiązań dających pierwszeństwo pieszym i rowerzystom”, 32% wskazało na opcję „wyłączenia odcinka ulicy Bulwar Filadelfijski z ruchu samochodowego" natomiast 8% ankietowanych zaproponowało inne rozwiązanie.

W propozycjach zmian dotyczących infrastruktury często pojawiały się ścieżki rowerowe wraz z udogodnieniami dla rowerzystów – stojaki rowerowe i parking rowerowy. Podkreślano, że w chwili obecnej wspólne dzielenie przestrzeni pomiędzy pieszych i rowerzystów jest niekomfortowe i należało by to uporządkować, poprzez utworzenie wydzielonych ciągów dla pieszych i rowerzystów. Ścieżka rowerowa utworzona na Bulwarze powinna łączyć się z innymi drogami rowerowymi w mieście oraz powinna być dobrze skomunikowana z lewobrzeżną częścią miasta, tak aby podróż przez most była bardziej komfortowa i zachęcała do odwiedzenia Bulwaru. Zaznaczano, że ważnym jest aby ciągi piesze i rowerowe były powiązane z innymi dzielnicami miasta.

Mieszkańcy lewobrzeża mówili o trudnościach komunikacyjnych, jakie mają w dotarciu na Bulwar: korki, zła jakość nawierzchni na moście, co szczególnie dotkliwie odczuwają rowerzyści. Padł nawet pomysł, aby zbudować kładkę pieszo – rowerową na drugą stronę Wisły.

W podsumowaniu raportu i rekomendacjach w punkcie IV dotyczącym ruchu drogowego na Bulwarze Filadelfijskim czytamy: „Wyniki ankiety pokazują, że uczestnicy konsultacji skłonni są raczej ograniczyć ruch uliczny, który jest przeszkodą rozdzielającą Stare Miasto od Wisły i bardzo utrudnia dotarcie na Bulwar mieszkańcom i turystom, a nie wyłączyć ulicę z ruchu. (...).”

Na koniec informacja ze strony Urzędu Miasta Torunia>>: „We wszystkich etapach konsultacji wzięli czynny udział rowerzyści. Dla nich najważniejsze jest, by modernizacja uwzględniła właściwe rozwiązania komunikacyjne, które zapobiegłyby aktualnie dotkliwie odczuwanemu na Bulwarze konfliktowi piesi - rowerzyści. Chcieliby oni również, by nowe ścieżki rowerowe, ale także ciągi piesze były dobrze osadzone w strukturze całego miasta – połączenia z sąsiednimi dzielnicami, do których można byłoby dotrzeć pieszo lub dojechać na rowerze z Bulwaru.” LINK>>

 

„Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta”
Stare Miasto w Toruniu według jego użytkowników (pełna treść raportu TUTAJ>>)

Prezentowany raport jest podsumowaniem jakościowych badań socjologicznych prowadzonych od 17 sierpnia do 20 września 2011.
Do opracowania wyników raportu przeprowadzono wywiady z 35 osobami – mieszkańcami Torunia powiązanymi ze Starym Miastem. Grupę reprezentowali przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych: pracownicy, studenci, mieszkańcy Starego Miasta, przedsiębiorcy, mieszkańcy Torunia z innych dzielnic, urzędnicy.
Scenariusz wywiadu socjologicznego w punkcie dotyczącym problemów Starego Miasta nasuwał rozmówcom konkretny problem, a mianowicie problem związanym z miejscami parkingowymi. Oto treść pytania: „1. PROBLEMY SM / Czy możesz opisać swoją reakcję na sytuację problemową SM usłyszaną, lub doświadczoną bezpośrednio? Czy możesz wskazać i opisać najistotniejszy twoim zdaniem problem SM? Uznaje się że najpoważniejszymi problemami są: zaniedbane zabytki, brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych, czystość/estetyka przestrzeni? Czy zgodzisz się z tym i czy mógłbyś opisać taki problem (najważniejszy wg ciebie)?”
Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przy wypełnianiu ankiety internetowej zamieszczonej na stronie internetowej projektu. Badanie ankietowe trwało od sierpnia do grudnia 2011 roku. Ankietę internetową wypełniło 277 osób.
W odpowiedziach na pytanie dotyczące najbardziej palących problemów na Starówce można było zaznaczyć jedną z opcji: renowacja budynków,  zwiększenie liczby miejsc parkingowych, zwiększenie liczby toalet, wymiana bruku, zadbanie o czystość, zbyt duża ilość banków i instytucji finansowych, urozmaicenie oferty rozrywkowo-kulturalnej.
Wydać by się mogło, że skoro zamieszczona jest opcja odpowiedzi dotycząca zwiększenia liczby miejsc parkingowych to powinna znaleźć się także opcja dotycząca zmniejszenia liczby miejsc parkingowych, a co za tym idzie ograniczenie ruchu samochodowego na Starym Mieście. Pomimo tak skonstruowanych odpowiedzi – opcja - zwiększenie liczby miejsc parkingowych znalazła się dopiero na 4 pozycji spośród 7 sugerowanych odpowiedzi.

Podsumowanie wyników ankiety internetowej możemy znaleźć TUTAJ>>

Jeśli chodzi o kwestie związane z komunikacją rowerową to w opracowaniu nie ma ich zbyt wiele. Możemy znaleźć informację, iż ankietowani w trakcie odpowiadania na pytanie o problemy Starego Miasta wskazywali m.in. na brak stojaków dla rowerów jako jedną z niedogodności związanych z doświadczaniem przestrzeni Starego Miasta.

Problem z miejscami do parkowania, jak czytamy w opracowaniu, pojawia się jako jedyny we wszystkich wywiadach i okazuje się być na tyle istotnym, że poświęcono mu osobny podrozdział zatytułowany „Miejsca do parkowania”. Czytamy w nim: „Problemem SM w Toruniu eksponowanym w wypowiedziach najczęściej jest problem braku miejsc do parkowania. Jest on podkreślany przez respondentów nie tylko ze względu na uciążliwość, ale również dlatego że zależy bezpośrednio od prawa ustalanego lokalnie, a więc od władz samorządowych, które tylko w tym przypadku są przywoływane jako instytucji sprawcza, jeśli chodzi o całokształt działań i problemów SM.”
Pojawiły się także opinie, że Stare Miasto powinno być zamknięte dla ruchu samochodowego, że parkingi na Placu Św. Katarzyny czy pod CSW nie są wykorzystywane, bo część mieszkańców najchętniej zaparkowałaby pod ratuszem. Niektórzy opowiadali się za „przynajmniej częściowym ograniczeniem ruchu samochodowego na rzecz zwiększenia ruchu rowerowego”. Ponownie pojawiły się opinie, że na Starym Mieście brakuje miejsc parkingowych dla rowerów.

Podsumowanie opracowania wskazuje, że problem z miejscami do parkowania na Starym Mieście jest najistotniejszy. Drugi problem dotyczy osób nie do końca żyjących zgodnie z przyjętymi normami, zwanych w opracowaniu „menelami”, ale to już nie nasza specjalizacja.

Dwa opracowania dotyczące obszaru Starego Miasta, a wnioski zupełnie inne. Na Bulwarze mieszkańcy chcą ograniczyć ruch samochodowy, a na Starym Mieście wręcz przeciwnie, bo tu największym problemem jest brak miejsc parkingowych. Problem jest tak istotny, że został mu poświęcony osobny podrozdział. Czy gdzieś popełniono błąd, że wnioski są tak odmienne? Czy też języczkiem u wagi jest odpowiednio postawione pytanie?
W każdym razie najważniejsze jest to, że w obu opracowaniach pojawiają się kwestie związane z komunikacją rowerową. Możliwe, że mieszkańcy Torunia powoli uświadamiają sobie, że rower to najwygodniejszy środek transportu w mieście.

Wykresy zamieszone w powyższym artykule pochodzą z opisywanych raportów.


 wyedytowano: 2012-02-26 22:33
aktywne od dnia: 2012-02-26 21:52
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
pietruch, 2012-03-01 18:40:13
Raport Bulwarowy świetnie przygotowany!
Podzielam pomysł większości ankietowanych - ograniczenie i uspokojenie ruchu na Bulwarze zamiast wyłączenia z ruchu. Wyłączenie z ruchu byłoby ok, ale jest zbyt radykalne. Dlatego od lat tylko się o tym mówi, a tak na prawdę nikt z włodarzy nie ma zamiaru tego wprowadzić (podejrzewam).
Natomiast mamy już bardzo dobry przykład ograniczenia i uspokojenia ruchu do naśladowania - Mickiewicza!
Nawet gdyby postanowić wyłączyć Bulwar z ruchu (tranzyt wybierze inna drogę) to co z ruchem lokalnym, dostawami na Starówkę?
Ostatecznie proponuję uspokojenie ruchu (na stałe) i wyłączenie z ruchu okazjonalne (weekendy w okresie letnim, jakieś imprezy specjalne itp)
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2018 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2019-01-28 23:29

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook